Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Încrederea în serviciile Home Lemn Design SRL și în personalul nostru calificat este unul din principalele preocupări pe care le are compania noastră. Pentru a vă putea furniza cea mai bună experiență posibilă pe parte de constructii case din lemn /biserici din lemn / foisoare si terase din lemn / mobilier casa si gradina din lemn ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

Home Lemn Design SRL cunoaște bine importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este foarte important pentru noi și pentru dumneavoastră să furnizăm toate informațiile într-o manieră integrală ce ține de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fiind detaliată mai jos.

Home Lemn Design SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților și confidențialitatea tuturor vizitatorilor va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvate legistației în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul sau acceptul dumneavoastră, dacă acestea sunt oferite de dumneavoastră cu bună știință, de bună voie, din propria inițiativă, fie la solicitarea DesignLemn.ro, la completarea unui formular online, abonarea la newsletter (doar după ce ați bifat această opțiune), participarea la diverse tombole și concursuri on-line sau off-line, prin completarea datelor personale în formularul designlemn.ro.

Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentați în această pagină vă rugăm să nu utilizaţi niciunul din Website-urile noastre si sa nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii oferite prin intermediul Website-ului să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.


Datele cu caracter personal prelucrate de Home Lemn Design SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt toate seturile de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal furnizate prin orice mijloace fie ele neautomate sau automate, precum: ip, conectare, data completare formular online, colectare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție în orice alt mod, restricționare, blocare, distrugere.

Pentru a accesa site-ul DesignLemn.ro si pentru a consulta ofertele / serviciile / oferite de Home Lemn Design nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Home Lemn Design SRL prin intermediul acestui site, inclusiv activități contractuale, participare la diverse targuri, evenimente, implicând achiziționarea de servicii oferite pe Website sau abonarea la newsletter, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale în vigoare, Home Lemn Design SRL va putea solicita anumite date cu caracter personal.

Home Lemn Design va prelucra, printre altele și următoarele date cu caracter personal: numele complet al utilizatorului, telefon/fax, email.

Persoanele vizate ale cător date pot fi prelucrate de Home Lemn Design SRL, exclusiv în scopurile menționate în acești termeni și condiții sunt: Clienții persoane fizice / persoane juridice actuali, foști sau potențiali, vizitatori, reprezentanți sau împuterniciții acestora, conenționali sau legali.


Refuzul furnizării datelor cu caracter personal

Sunteți obligați în calitate de persoană vizată să furnizați date complete, actualizate și corecte pentru a vă putea furniza serviciile / raspunde la solicitarile dumneavoastra prin intermediul acestui site.

Home Lemn Design va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii / completare formulare online, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor / compeltarii formularelor online.

Atunci când se achiziționeaza un serviciu furnizat de Home Lemn Design sau completarii unui formular online, precum și atunci când vă abonați la un newsletter sau participați la un eveniment / concurs organizat de Home Lemn Design SRL, se vor colecta date personale pentru a va putea contacta ulterior. Totodată, în calitate de vizitator DesignLemn.ro se vor colecta date cu caracter personal dacă se completează formulare de contact, chat, și email în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurarea activității curente având interes legitim.

Prin citirea prevederilor prezentate, prin furnizarea datelor dumneavoastră personale în vederea accesării serviciilor Website-ului, sunteți informat(ă) și/sau va dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în libera circulație.

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu sau pentru îndeplinirea unei obligații legale și nu este justificată de un interes legitim al Home Lemn Design, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare a datelor sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior la înregistrare sau la achiziționarea unui serviciu. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului persoana vizată nu va mai primi informații comerciale cu privire la servicii / oferte.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

  • Achiziționarea de servicii
  • Facturarea și încasarea valorii serviciilor;
  • Indeplinirea obligațiilor legale incidente;
  • Colectare debite/Recuperare debite restante;
  • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în execuție a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești;
  • Prevenirea utilizării serviciilor achiziționate în scopuri ilegale;
  • Activități de audit și control sau supraveghere;
  • Contactarea in urma completarii de formulare online;
  • Programe de loialitate, transmiterea de oferte generale sau personalizate, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor.

Home Lemn Design SRL va considera toate informațiile colectate de la utilizator ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți cu excepția autorităților publice locale și centrale, poliție, parchet, autorități judecătorești (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești, societăți bancare, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic).

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Home Lemn Design SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Home Lemn Design SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toată durata de desfășurare a activităților Home Lemn Design SRL, până în momentul în care vă veți exercita dreptul de ștergere cu excepția situației în care beneficiați de servicii Home Lemn Design SRL. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul în care acestea au fost colectate, dumneavoastră nu veți putea solicita ștergerea acestor date conform legii. Home Lemn Design SRL va arhiva datele cu caracter personal pe durata procedurilor interne Home Lemn Design SRL sau acestea vor fi distruse.

Măsurile de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

Home Lemn Design SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a evita utilizarea fără drept a acestora.

Home Lemn Design SRL nu poate garanta securitatea integrală a datelor transmise prin internet de către utilizator către serverele Home Lemn Design SRL (utilizatorul foloseste un dispozitiv infectat, browser infectat sau o rețea de internet nesecurizată). Orice informație transmisă către serverele noastre se va face pe riscul dumneavoastră iar odată ce informația este primită, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Home Lemn Design SRL să facă obiectul prelucrării, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive legitime și întemeiate, legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care Home Lemn Design SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul Home Lemn Design SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa [email protected] sau la adresa Strada Eroilor 11, Avrig 555200, România.